Statsforvalteren i Oslo og Viken skal ha møte med kommunene om Hans