Veiarbeid i gang etter jordraset i Trøndelag

foto