Statsadvokaten har snudd – Tengs-fetterens familie får dekket advokat