Lovutvalg med uttalelse knyttet til skikonflikten – partene uenige om tolkningen