Relasjon mellom siktede og fornærmede i bortføringssak på Aker brygge