AP: Mulig rasistisk motiv bak masseskyting i Texas

foto