Fugleentusiaster strømmet til Utsira etter melding om krattspurv