Sterke reaksjoner på avgiftsøkninger for elbiler

foto