Dommen som frikjenner Viggo Kristiansen er enstemmig