Kongehuset planlegger for ulike alternativer rundt nyttårstalen

foto