En mann med ljå observert ved svømmehall i Tønsberg