Protester og pågripelser i Tyrkia etter at nyvalgt ordfører ble fratatt posten