Kong Charles snakket om savnet av moren i juletalen

foto