Spionmistenkt gjesteforsker varetektsfengslet i fire nye uker