Eksperter: Sindre Finnes ville ha tjent mer på aksjefond enn på daglig aksjehandel