Norge gir 350 millioner kroner til nytt landbruksfond i Afrika