Radikal miljøaktivist dukket opp på Færøyene tross oppholdsforbud