Norge slutter seg til nye EU-sanksjoner mot Iran

foto