Nasjonal anbefaling om utsettelse av pride opphører – politidistriktene gjør egne vurderinger

foto