Skogbrannfare på store deler av Østlandet og Sørlandet

foto