Polens president har benådet fengslede partifeller