Space Norway sitt oppkjøp av Telenor Satellite er formalisert