Hellas kjemper mot skogbranner på flere fronter

foto