USAs justisdepartement får bruke beslaglagte dokumenter i Trump-etterforskning

foto