Valgkommisjonen i Guatemala stanser suspendering av partiet til valgvinneren

foto