Kontrollkomiteens leder sier Finnes' aksjekjøp inngår i kontrollsak

foto