Forsvarsdepartementet: Forståelse for Helge Ingstad-vaktsjef