Statsforvalteren med sterk kritikk mot Ullern bydel i Oslo