2.800 milliarder av oljefondet er luftpenger, ifølge Finansdepartementet