Ukrainere oppfordres til å spare på strømmen etter angrep