Ran av bingolokale i Oslo – skal ha blitt truet med pistollignende gjenstand