Norge gjenopptar regnskogsatsing i Brasil hvis venstrekandidat vinner

foto