Justisministeren om Baneheia-saken: Kan være en av de største rettsskandalene i Norge