Abid Raja i strupen på forskningsministeren – Borten Moe slår kraftig tilbake

foto