Statsadvokaten står på sitt – fastholder henleggelsen av saken mot Atle Antonsen

foto