Forskere: Hubroen forsvinner når man bygger vindmøller

foto