WHO: Dødeligheten blant nyfødte øker kraftig i Gaza