Ecuadors president: – Får flere verktøy i kampen mot kriminalitet