Signalfeilen i Oslo rettet – fortsatt forsinkelser i togtrafikken