Staten har brukt 27 millioner kroner på kjæledyr fra Ukraina