SV kritisk til forslag om å fjerne vernet areal i Lågendeltaet

foto