Også Venstre er kritisk til regjeringens oljepengebruk