Serbias president lover å fjerne nesten alle våpen

foto