Enighet mellom LO, YS og Virke – ramme på 5,2

foto