Norsk Industri garanterer at Finnes ikke har fått innsideinformasjon

foto