E24: Finnes kjøpte tusenvis av Hydro-aksjer to dager før stor nyhet

foto