Nedstenging er igjen aktuelt i amerikansk politikk

foto