Macron kaller Hamas-angrepet for den største antisemittiske massakren i vårt århundre