Stein Lier-Hansen tok med stortingspolitiker på jakt