Helsetilsynet har åpnet tilsyn etter at lite barn døde på vei til sykehus